Peruskysymyksiä

Kaikki blogit puheenaiheesta Kuntapalvelut

Oli kerran pieni poika

Oli kerran, ja yhä on, pieni poika, jonka kanssa kaikki ei mennyt niin kuin kuopustaan odottavat äiti ja isä uskoivat ja toivoivat, niin kuin jokainen äiti ja isä uskoo ja toivoo. Poika syntyi ja kasvoi, vähitellen huomattiin, että lapsi ei sovi muottiin.

Ajatuksia kouluverkkouudistuksista

Lohjan palveluverkkouudistukseen liittyvän kouluverkkokeskustelun seuraaminen ja siihen osallistuminen Lohjan kasvatus- ja opetuslautakunnassa sekä äskettäin julkaistun Lohjan nuorisovaltuuston kouluverkkokannanoton valmistelu herätti minut pohtimaan laajemmin kouluverkkouudistuksia ja yleensä Suomen kouluverkkoja.

Sote-remontti tarvitsee uusia remonttinaisia

Sote puhututtaa edelleen eikä jätä meitä rauhaan, vaikka peli vihellettiin poikki sote-ehdotuksen kaaduttua maaliskuussa jo toistamiseen perustuslakivaliokunnan antamaan lausuntoon. Seuraavan hallituksen on kuitenkin ensitöikseen ryhdyttävä laatimaan uusia suunnitelmia sote-remontin toteuttamiseksi. Kestävä hyvinvointi ja kansalaisille kohdennetut yhdenvertaiset sosiaali- ja terveyspalvelut edellyttävät älykkäästi rakennettua, hyvin johdettua ja yksinkertaista asiakaslähtöisesti käytettävää sosiaali- ja terveyspalvelujen verkostoa.

Kunnallisten palvelujen ulkoistaminen on huono bisnes

Kunnat ja valtio ovat viime vuosina kasvattaneet palvelujen ulkoistamista. Julkisen sektorin ostot yksityiseltä ja kolmannelta sektorilta kasvoivat vuosien 2006 ja 2013 välillä noin 69 prosenttia.

Miksi näin on tehty?

No, kustannussäästöjen vuoksi on tehty. Eikä tämän ikiuusiutuvan perusteen arvo ole heikentynyt, vaikka näyttö säästöistä on lähinnä laskennallista. Toteutuneen kehityksen kokonaisvaltainen analyysi kielii pikemminkin kohoavista kustannuksista. Kunnat voivat säästää yhdelle momentilla, mutta häviävät toisella.

Lähipalvelut turvattava

Lähipalvelut ja niiden saatavuus on turvattava lainsäädännöllä. Lähipalvelut tulee määritellä mahdollisimman selkeästi ihmisten arjen sujuvuuden ja tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi. Lähipalveluilla tarkoitetaan ihmisten arkipäiväisiä palveluita, joita kansalaiset tarvitsevat kohtuullisen usein. Tällaisia ovat muun muassa perusterveydenhuollon palvelut.

Karttaako Kuntaliittokin vastuuta?

Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen toivoo Kuntalehdessä (27.8.), ettei hallitus nostaisi käsiä pystyyn kuntien tehtävien karsimisessa. Sitä ennen kunnanjohtajat olivat yhdessä rintamassa esittäneet saman toivomuksen.

Kuntien tehtävien karsiminen on toki yksi iso osa julkisten talouden tervehdyttämistä ja turhien normien purkamista. Kuntien johtajat ehkä tarvitsevat lain selkänojaa työhön ryhtymiseksi. 

 

 

Kuntapolitiikka on taitolaji

Kuntapolitiikasta on tullut viime vuosina taitolaji. Jotkut kunnat menestyvät lajin harrastamisessa, toiset eivät.

Kouvola on viime vuosina tullut esiin nerokkaana piiloverottajana. Kaupungin koko ajan tyhjänä koliseva kassa on saanut virkamiehet suunnittelemaan mitä erikoisempia tapoja paikata talousvajetta. Normaalin palveluitten karsimisen lisäksi kaupunki on kiinnittänyt huomionsa konsernipalveluihinsa, lähinnä palveluorganisaationsa yhtiömuutoksiin.

Kaupunkirakennepolitiikka on demaria touhua

Viime vuosina Suomessakin on alettu käydä laajaa keskustelua kaupunkirakenteen kehittämisestä, kaavoituksesta ja liikennesuunnittelusta. Lisää kaupunkia Helsinkiin -ryhmässä puhutaan asuinalueiden elinkaarikestävyydestä, alueiden tehokkuudesta, täydennysrakentamisesta ja uudisrakennusalueiden kiinnittymisestä elävään kaupunkirakenteeseen. Samalla ollaan kiinnostuneita liikenteen kehittämisestä suuntaan, jossa halvempaa infraa ja vähemmän tilaa tarvitsevat joukkoliikennevälineet ja kevyt liikenne muodostuisivat yhä kilpailukykyisemmäksi vaihtoehdoksi yksityisautoilulle.

Laatua hyvinvointipalveluihin

Kuntatöissä vallitsee krooninen niukkuus. Työvoimaa ja materiaalisia resursseja ei ole riittävästi suhteessa tarpeisiin, työnteon olosuhteissa on puutteita ja palkkataso – verrattuna yritysmaailmaan ja miesvaltaisiin aloihin – on usein matala. Työntekijät ovat korkeasti koulutettuja, mutta pulaa on parhaasta osaamisesta, ja miehistä.

 

Toimituksen poiminnat

Julkaise syötteitä