Peruskysymyksiä

Orjuuttajat ja vapaustaistelijat vastakkain

  • orjuuttajien ideologia
    orjuuttajien ideologia
  • vapaustaistelijoiden ideologia
    vapaustaistelijoiden ideologia

Seuraavassa tekstissä lainaan runsaasti edesmenneen ystäväni Antti Torniaisen tekstiä ja ajatuksia. Kyseinen henkilö oli koulutukseltaan filosofian maisteri ja ammatiltaan historian, yhteiskuntatieteiden ja uskonnon opettaja.

Orjuuttajat ja vapaustaistelijat vastakkain

Maailmassa on parhaillaan käynnissä kaikkien aikojen valtavin sota, josta useimmilla ei ole selvää käsitystä. Taistelua käydään pääasiallisesti taloudellisten, poliittisten, sivistyksellisten, psykologisten ja uskonnollisten menetelmien avulla. Aivan samoin kuin jousen ja nuolien tilalle tulivat tuliaseet, korvataan nykyään tuliaseet useimmiten aseilla, joilla ei välittömästi tapeta eikä vahingoiteta ihmisiä fyysisesti. Valtaosa ihmisistä ymmärtää tätä seikkaa yhtä vähän kuin alkuasukkaat, jotka reilu 100 vuotta sitten turhaan taistelivat keihäillä kiväärejä vastaan.

Pienen vähemmistön pyrkimys alistaa ihmiskunnan enemmistö täydelliseen orjuuteen on johtanut siihen, että kolmannen maailman asukkaat kuolevat joukoittain nälkään ja tauteihin. Länsimaissa rikokset, huumeiden käyttö, ahdingon aiheuttama ennenaikainen kuolema ja itsemurhat lisääntyvät, ja myös lännessä käytetään nälkää aseena ihmisten nujertamiseksi. Kaikissa näissä tapauksissa on kysymys todellisen sodan todellisista uhreista.

Nykyisen taloudellisen sodan osapuolet ja niiden ideologiat

Menneinä aikoina oli helppo keksiä nimet sotien osapuolille. Keskiajalla taistelivat keskenään roomalaiskatolilaiset ja muslimit, uuden ajan alussa protestantit ja katolilaiset, 1900-luvulla kommunistit ja kapitalistit. Nykyään käytävän sodan kummassakin leirissä on niin monenlaisia ihmisiä, että on vaikea löytää näille vastapuolille sopivia nimityksiä. Esimerkiksi maailmanherruuden tavoittelijoiden joukossa on sekä suurpääoman omistajia, kommunisteja, roomalaiskatolilaisia, protestantteja, juutalaisia ja muslimeja.

Toinen taisteleva leiri pyrkii tekemään ihmisistä orjia eli riistämään heiltä vapauden. Vastapuoli yrittää vapauttaa ihmiset tai estää heitä joutumasta orjiksi. Ihmiskunnan valtaosa on näiden kahden osapuolen välisenä taistelukenttänä, jonka kohtalosta kamppaillaan. Tästä syystä käytän seuraavassa näistä vastapuolista nimityksiä orjuuttajat ja vapaustaistelijat.

Käytän tässä kirjoituksessa maailmankatsomuksesta nimitystä ideologia, joka pyrkii toteutumaan käytännön tasolla ja saamaan vaikutuspiiriinsä mahdollisimman paljon ihmisiä.

Kummankin osapuolen peruspiirteitä voidaan kuvata tasasivuisella kolmiolla, jonka kärjet vastaavat tiettyjä keskeisiä käsitteitä.

Tarkastellaan ensimmäisenä orjuuttajien ideologiaa (klikkaa kuva suuremmaksi):

orjuuttaja

 

Tyypillinen orjuuttaja on valtaharhan eli mielettömän vallanhimon hallitsema ihminen. Valtaharha on usein yritystä saada korvausta joistakin elämässä kärsityistä tappioista, ja se naamioidaan pyrkimykseksi saada aikaan jotakin arvokasta. Valtaharhainen saattaa itseään pettäen uskoa tähän pyrkimykseensä. Hänellä on kiire saavuttaa tavoitteensa. Tästä syystä valtaharhainen pyrkii saamaan itselleen diktatorista valtaa vaikkapa vain pienessä yhteisössä. Seurauksena on syyllistyminen mielivaltaan ja laittomuuteen.

Nykyaikana valtaharhaisten ihmisten pyrkimyksiä edistävät raju taloudellinen eli tuotannon kasvu, rajoittamaton vapaakauppa ja maailman yhdentyminen. Tuloksena on yhä useampien ihmisten täydellinen riippuvuus heitä paremmassa asemassa olevista ja jopa eräänlainen orjuus. Koska tällainen kehitys on maailmanlaajuinen, ja koska rajat kansallisvaltioiden väliltä pyritään poistamaan, johdonmukaisena lopputuloksena on diktatorisesti hallittu koko ihmiskunnan käsittävä valtio, maailmanimperiumi.

Valtaharhan hallitsemat ihmiset pyrkivät salaamaan itseltään ja muilta perimmäisen olemuksensa. Kysymyksessä on sekä itsepetos että petos – valhe.

Tarkastellaan vapaustaistelijoiden ideologiaa (klikkaa kuva suuremmaksi)

vapaustaistelija

Vapaustaistelija pyrkii sekä teoriassa että käytännössä toteuttamaan tasa-arvoa. Tästä syystä hän kannattaa demokratiaa, jonka mukaan valta kuuluu kansalle ja kansa on esivalta. Vapaustaistelija puolustaa sekä omia, lähimmäistensä ja kansansa oikeuksia. Hän pyrkii palauttamaan laillisuuden koko yhteiskuntaan. Demokratian ja laillisuuden vallitessa kansalaisilla on edellytykset olla henkilökohtaisesti vapaita.

Vapaustaistelija vastustaa sellaista taloudellista kasvua, joka johtaa varallisuuden keskittymiseen yhä harvempien ihmisten käsiin. Hänestä on luonnollista, että tarvittaessa turvataan suojatulleilla ja muilla kaupankäynnin rajoituksilla jonkin maan tai pienemmän alueen elinkeinonharjoittajien työllisyys ja toimeentulo. Kansallisella tasolla vapaustaistelijan tavoitteena on valtiollisen itsenäisyyden turvaaminen.

Vapaustaistelijan menestyminen pyrkimyksissään on riippuvainen siitä, missä määrin hän puolustaa totuutta ja oikeutta. Tämä on asia, jonka varsin monet muuten vapaustaistelijoihin luettavat ihmiset ovat unohtaneet.

Demokratia, laillisuus ja itsenäisyys ovat saman asian eri puolia. Mikään niistä ei voi olla olemassa erillään toisista. Niiden toteutuessa ihmiset voivat olla vapaita.

Orjuuttajien ideologia käytännössä

Talouselämässä harvalukuiset suuryhtiöiden omistajat sekä niiden salaiset ja puolisalaiset taustajärjestöt sekä ylikansalliset organisaatiot antavat määräyksiä, joita kaikkien on toteltava. Varallisuus keskittyy yhä harvempien ihmisten käsiin, ja yhä useammat ajautuvat köyhyyteen. Kansallisia lakeja rikotaan häikäilemättä, ja kansallista, alueellista ja paikallista talouselämää tuhotaan. Johdonmukaisena lopputuloksena on koko maailmantaloutta hallitseva yhtiöiden ryhmä, jolla on kaikkien aineellisten tuotteiden maailmanmonopoli. Välineinä tämän päämäärän saavuttamiseksi ovat esimerkiksi ylikansalliset organisaatiot, kuten EU, NAFTA, WTO ja IMF.

Politiikassa demokratia tuhotaan puoluevallan ja harvainvallan avulla. Samalla rikotaan poliittisia oikeuksia ja tasa-arvon takaavia kansallisia lakeja tai mitätöidään ne. Maailmanimperiumin esivaiheina ovat nykyiset ylikansalliset organisaatiot ja liittovaltiot, jotka lopulta mahdollisesti pyritään yhdistämään niin, että syntyy koko ihmiskunnan käsittävä valtio.

Kulttuurielämässä valta keskittyy viihdettä ja manipulointia tuottavan tajuntateollisuuden yhä harvempien johtajien käsiin. Lakia rikotaan ja ihmisten parhaasta ei välitetä. Tajuntateollisuus ja sen piirissä toimivat yhtiöt hallitsevat jo nyt valtaosaa koko maailman kulttuurielämästä ja valmistavat tietä maailmanimperiumille.

Kristillisten yhteisöjen jäseniä ohjeistetaan tietoisesti tai tiedottomasti hyväksymään laittomuus. Päämääränä on maailmankirkko, jonka johto on pienen ryhmän käsissä. Lopulta maailmankirkko sulautuisi ei-kristillisten uskontokuntien kanssa yhteisöksi, johon kaikkien ihmisten olisi pakko kuulua.

Vapaustaistelijoiden ideologia käytännössä

Talouselämässä hajautettaisiin päätösvaltaa mahdollisimman paljon. Taloudellisen toiminnan puitteina olisivat kansalliset lait sekä alueelliset ja paikalliset säännöt. Määräämisvalta olisi pääasiallisesti paikallisilla asukkailla. Omavaraisuus olisi talouselämän keskeinen elementti. Kansallisvaltioiden itsenäistä talouspolitiikkaa toteutettaisiin mm. suojatullien avulla.

Politiikassa päätösvalta annettaisiin pääasiallisesti kansalaisille itselleen. Jokaisessa kansallisvaltiossa olisivat voimassa vain sen omat lait, joita myös päättäjät olisivat velvolliset noudattamaan. Itsenäisyyttä toteutettaisiin riippumattomien kansallisvaltioiden sekä mahdollisimman suuren alueellisen ja paikallisen itsehallinnon avulla.

Myös kulttuurielämässä päätösvalta olisi demokraattisesti paikallisissa, alueellisissa ja kansallisissa käsissä. Lakia noudatettaisiin tekemällä kulttuurista ihmisen palvelija. Olisi myös olemassa laaja paikallinen, alueellinen ja kansallisen kulttuurielämä ja – tuotanto. Oma kulttuuriperinne asetettaisiin ylikansallisen tajuntateollisuuden edelle.

Uskonnollisissa yhteistöissä hajautettaisiin niiden johtoa mahdollisimman paljon. Niiden jäsenille annettavassa opetuksessa korostettaisiin heidän velvollisuuttaan toimia laillisuuden puolesta myös ns. maallisissa asioissa. Paikalliset uskonnolliset yhteisöt olisivat riippumattomia, ja täydellinen uskonnonvapaus vallitsisi.

Vapaustaistelijoiden menestyksen perusteita

Orjuuttajat toimivat samanaikaisesti monilla eri elämän osa-alueilla. Monet vapaustaistelijat sen sijaan keskittyvät taisteluun vain yhdellä elämänalueella ja laiminlyövät muut. Tästä heikkoudesta on pian päästävä irti ja vastustettava orjuuttajia kaikkialla, missä he toimivat.

Orjuuttajilla on maailmanlaajuiset, ylikansalliset yhteydet keskitetyn johdon alaisuudessa. Vapaustaistelijoiden on luotava lisää eri puolilla maailmaa toimivien vastarintaryhmien välisiä joustavia kansainvälisiä yhteyksiä nopean ja tehokkaan toiminnan aikaansaamiseksi koko maailmassa samanaikaisesti.

Orjuuttajat nopeuttavat keskitetyn ylikansallisen hallinnon luomista. Vastapainoksi vapaustaistelijoiden on kehitettävä kansainvälisyyttä eli itsenäisten kansojen välistä yhteistoimintaa. Ylikansallisuus ja kansainvälisyys ovat vastakohtia.

 

Nykyisestä tilanteessa Suomessa, joka sopii myös ylläolevaan tekstiin, kertoo eräs tekstini:

http://www.seppohauta-aho.net/Voiko%20Sauli%20Niinistoon%20nyt%20luottaa...

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

8Suosittele

8 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (29 kommenttia)

Marko Sihvonen
Käyttäjän seppohautaaho kuva
Seppo Hauta-aho

Kiitos Marko! Minulla oli etuoikeus tuntea tämä henkilö, jonka ajatuksia teksti pääosin sisältää. Puhuimme usein jopa tuntikausia näistä asioista ja koenkin olevani hänen oppipoikansa. Tavoitteenani on julkaista näitä ajatuksia lisää täällä Uudensuomen blogissa. Tavoitteenani on myös lähteä nykyisessäkin taistelussamme toteuttamaan näitä periaatteita historiastakin tutuilla menetelmillä, jotka hän minulle opetti.

K Veikko

“pyrkimys alistaa ihmiskunnan enemmistö täydelliseen orjuuteen on johtanut siihen, että kolmannen maailman asukkaat kuolevat joukoittain nälkään ja tauteihin”

Ihmiskunnan historiassa on nälkään ja tauteihin kuoleminen luonnollinen tapa kuolla. Epäluonnollista nykymenossa on se, että emme kuole nälkään ja tauteihin. Siksi "nuo toiset" ansaitsevat säälipisteemme ja kaiken avun jotta voisivat "ylentää itsensä" meidän tasollemme.

Oma hetkellinen tilamme aina on se johon vertaamme toisia. Poikkeamat ovat epäluonnollisia.

Olemalla luonnollisempia kuin luonto itse voimme toteuttaa tavoitettamme elää vuosi vuodelta vanhemmiksi tullaksemme lopulta kuolemattomiksi.

Mikäpä sen luonnollisempaa.

Käyttäjän seppohautaaho kuva
Seppo Hauta-aho

Totta on, että historian aikana on paljon kuoltu nälkään ja tauteihin. Vasta viime vuosikymmeninä tähän olisi voitu laajasti puuttua - jos olisi haluttu. Kuinka paljon nälänhätää poistettaisiin näillä valtavilla eurotukiaisilla ja asehankintoihin käytetyillä varoilla? Rahat menevät eri osoitteeseen, kun inhimillisesti katsottuna olisi parasta. Uutena ilmiönä on aliravitsemus mm. Kreikassa. Suuret eurotukisummat eivät hyödytä tavallista kreikkalaista - toki niillä voidaan siirtää maan ajautumista totaaliseen maksukyvyttömyyteen. Siksi rahat olisi hyvä kierrättää tavallisten kreikkalaisten kautta.

Tästä kirjoitin enemmän:
http://seppohautaaho.puheenvuoro.uusisuomi.fi/9780...

Käyttäjän henry kuva
Henry Björklid

Seppo Hauta-aho kirjoitti:
Taistelua käydään pääasiallisesti taloudellisten, poliittisten, sivistyksellisten, psygologisten ja uskonnollisten menetelmien avulla. Aivan samoin kuin jousen ja nuolien tilalle tulivat tuliaseet, korvataan nykyään tuliaseet useimmiten aseilla, joilla ei välittömästi tapeta eikä vahingoiteta ihmisiä fyysisesti. Valtaosa ihmisistä ymmärtää tätä seikkaa yhtä vähän kuin alkuasukkaat, jotka reilu 100 vuotta sitten turhaan taistelivat keihäillä kiväärejä vastaan."
______________________

Orjuuttajien aseet ovat:
- Median orjuuttaminen, pitäen huolta siitä, ettei se tai sen osanen ui vastavirtaan.
- Hömppä (hömppä-sarjat, -lehdet, -televisio)
- Kansalaisten turvattomuus ja pelko tulevaisuudesta
- Sokea auktoriteetteihin uskominen
- ismit (kaikkille -ismeille on yhteistä se, että "he tulevat lopussa voittamaan"
- alistaminen ja totuuden kahlitsiminen, luovan yksilön sekä ryhmien liikkumisvaran rajoittaminen, sensuuri ja itsesensuuri
- pyramiidinomaisen valtakeskittymän satraappien palkitseminen. Satraapit ja heidän käskynhaltijat jakavat vallantunnetta yhä alemmaksi.
Propagoidaan mielikuvaa, että "kaikki pääsevät hierarkiassa ylös, kunhan yrittävät tarpeeksi". "Ole hiljaa ja sinut palkitaan"-politiikka.

Orjuuttajien kannalta vaarallisia elementtejä ovat:
- tietysti Sepon mainitsemat vapaustaistelijat
- kansalaisten tiedot ja taidot, jotka ylittävät tarvittavan ammatillisen osaamisen rajat - jos ja kun näitä käytetään.
- kansalaisten jatkuva opiskelu ja -ismeistä vapaa ajattelu
- internet kaksisuuntaisena keskustelu- ja julkaisuvälineenä
- kielitaito, informaatio yli rajojen
- kansalaisen tieto/taito kun hän käyttää sitä luomiseen; kansalaisjournalistit, ajattelijat, faktojenkerääjät ja -julkaisijat, "byrokratianpöyhijät", jne.

Henry

Käyttäjän seppohautaaho kuva
Seppo Hauta-aho

Kiitos Henry!

Olet oikeassa. Listastasi saa hyvin käsityksen käytännön toimista, jotka ovat menossa nykyaikana.
Yksi esimerkki psykologisten keinojen käytöstä on se, että ennen neuvoa-antavaa EU-kansanäänsestystä 1994 Suomessa uutisoitiin näyttävästi Venäjän liberaalidemokraattisen puolueen johtajan Vladimir Zirinovskin Suomen valloitus suunnitelmia. Tätä tapahtui mediassa laajalla rintamalla. Selvää on, että tämä ei ollut sattumaa, vaan tarkasti suunniteltua.

Käyttäjän henry kuva
Henry Björklid

Seppo Hauta-aho kirjoitti edelleen:
"Vapaustaistelijan menestyminen pyrkimyksissään on riippuvainen siitä, missä määrin hän puolustaa totuutta ja oikeutta. Tämä on asia, jonka varsin monet muuten vapaustaistelijoihin luettavat ihmiset ovat unohtaneet.
Demokratia, laillisuus ja itsenäisyys ovat saman asian eri puolia. Mikään niistä ei voi olla olemassa erillään toisista. Niiden toteutuessa ihmiset voivat olla vapaita."
_______________________

Juuri näin.
Säälin ihmisiä, jotka jossakin vaihessa, vaikkapa vasta elämänsyksynä, huomaavat eläneensä täysin väärin, että kaikkien ponnistusten lopputulos on huono omatunto ja tyhjyys.

Henry

Käyttäjän seppohautaaho kuva
Seppo Hauta-aho

Itsenäisyys - Laillisuus - Demokratia

Analysoidaan tilannetta hieman Suomessa. Jos Suomessa olisi noudatettu perustuslakeja ja olisi laillinen tilanne, niin Suomi ei olisi EU:n jäsen, eli se olisi itsenäinen. Suomessa valta kuuluisi oikeasti kansalle, niinkuin perustuslaissa säädetään. Nyt se kuuluu markkinavoimille.

Ei tietenkään ole itsestäänselvää, että kaikki asiat olisivat hyvin vaikka Suomi olisi säilyttänyt itsenäisyytensä. Näitä asioita pitää kansan arvostaa ja vaalia, sekä valita sellaiset päättäjät, jotka näitä periaatteita kunnioittavat.

Käyttäjän henry kuva
Henry Björklid

Niinpä.
Luin juuri tuon Sarakkalan vanhan kirjoituksen.
Tuleeko tämä vielä eduskuntaan, vai oliko se jo?

Lainaus:
"EVM- ja ERVV-sopimukset ovat merkityksellisiä perustuslain 3 § 1 momentin ja 7 luvun mukaan eduskunnalle kuuluvan budjettivallan kannalta. Kokonaisuutena tarkastellen EVM- ja ERVV-sopimukset ovat vaikutuksiltaan huomattavia, millä perusteella toisaalta eduskunnan tulisi päättää niistä.

Ristiriidan johdosta EVM- ja ERVV-sopimuksista on Suomen perustuslain kannalta toistaiseksi ongelmallista tehdä kansallisia päätöksiä, eikä perustuslakivaliokunta voi mielestämme tulkita sopimusten luonnetta ikään kuin parhain päin. Ongelma ei tältä osin ole Suomen perustuslaissa, vaan EVM- ja ERVV-sopimuksissa. On tärkeää, ettei kansallinen perustuslakimme taivu ongelmallisten sopimusten edessä, vaan kunnioitamme sitä ja vaadimme sellaista päätöksentekoa myös ylikansallisella ja kansainvälisellä tasolla, joka ei ole perustavaa laatua olevassa ristiriidassa perustuslakimme kanssa."

http://tp83.puheenvuoro.uusisuomi.fi/81983-evm-ja-...

Henry

Käyttäjän henry kuva
Henry Björklid

Tässä TalousSanomien uutinen tammikuun lopulta:

"Eduskunnan perustuslakivaliokunta on linjannut, että Euroopan pysyvä vakausmekanismi (EVM) ei enää ole ristiriidassa Suomen perustuslain kanssa. Suomen osallisuus EVM:ssä voidaan siis hyväksyä eduskunnan yksinkertaisella enemmistöllä hidastetun perustuslaillisen lainsäädäntöjärjestyksen sijaan.

Perustuslakivaliokunta arvioi vielä joulukuussa, että EVM-sopimus loukkaisi Suomen kansallista itsemääräämisoikeutta ja sen pitäisi siksi saada taakseen perustuslain mukainen kahden kolmasosan määräenemmistö eduskunnassa. Sopimusluonnokseen hiljattain tehdyt muutokset kuitenkin poistivat valiokunnan mukaan tämän ongelman.

Kiistaa oli ollut nimenomaan siitä, voidaanko jäsenmaiden taloudellisia vastuita EVM:ssä korottaa jäsenmaiden määräenemmistöpäätöksillä, vai tarvitaanko vastuiden korottamiseen kaikkien jäsenten yksimielisyys.

Suomi vaati kaikkien jäsenten yksimielistä suostumusta kirjattavaksi sopimukseen, ja sai lopulta tahtonsa läpi muiden EU-maiden myöntyessä siihen.

Määräenemmistöt vain hätätilanteissa

Määräenemmistöpäätöksien mahdollisuus säilytettiin kuitenkin EVM:ssä, mutta vain hätätilanteiden varalle kiireelliseen päätöksentekoon. Määräenemmistön avulla voidaan päättää uuden sopimusluonnoksen mukaan vain rahoitusavusta. Rahasto-osuuksien kasvattamiseen tarvitaan edelleen kaikkien maiden yksimielisyys.

– Sopimuksen uusi muotoilu poistaa yksiselitteisesti mahdollisuuden korottaa jäsenvaltion rahoitusvastuuta määräenemmistöpäätöksellä, perustuslakivaliokunta toteaa lausunnossaan.

Valiokunta sanookin, ettei sopimusluonnos ole ongelmallinen Suomen täysivaltaisuuden ja eduskunnan budjettivallan kannalta. Eriävän mielipiteen asiasta esittivät valiokunnan kolme perussuomalaista jäsentä Vesa-Matti Saarakkala, Tom Packalen sekä Kimmo Kivelä. Heidän mukaansa EVM-sopimus edellyttää jäsenmailta myös talousunionisopimuksen hyväksymistä, ja tähän vaadittaisiin eduskunnan kahden kolmasosan enemmistö.

Uusi EVM-sopimus on tarkoitus hyväksyä Eurooppa-neuvoston kokouksessa ensi maanantaina."

http://www.taloussanomat.fi/politiikka/2012/01/27/...

[HUOM! Nämä TalousSanomien juttuja voi lainata kokonaan, niinkuin yllä tein, koska ne on julkaistu Teksti on lisensoitu "Creative Commons Nimeä-Ei muutoksia-Epäkaupallinen" -lisenssillä. Ihan vain tiedoksi niille, jotka käyttävät TalousSanomia tietolähteenä.]
____________________

Sarakkalan 30.1. 2012 blogista:

"Määräenemmistöpäätöksenteko EVM:ssä asettaa sopimukseen mukaan lähtevät maat keskenään eriarvoiseen asemaan, sillä veto-oikeus on vain osalla jäsenmaista.
Myös määräenemmistöpäätöksenteon edellytykseksi asetetun hätätilamenettelyn sisältö on varsin epäselvä. Käytännössä siitä todetaan vain se, keiden tahojen pitää poliittisesti arvioida euroalueen kestävyyden olevan vaarassa, jotta yksimielisyysvaatimuksesta voidaan tinkiä ja tehdä päätöksiä määräenemmistöllä. Kuitenkin jo tähän mennessä harjoitetun politiikan yhteydessä perusteluna vakausjärjestelyille on käytetty euroalueen olemassaolon turvaamista.
Näin ollen voidaankin todeta, että määräenemmistöpäätöksenteosta saattaa tulla pääsääntö päätettäessä mekanismin toiminnasta.

Suomen vastuut perusteilla olevassa EVM:ssä peruspääoman osalta ilman muita riskejä ovat 12,58 miljardia euroa ja jo perustetussa ERVV:ssä 13,97 miljardia euroa.
Vastuiden taso on kokoluokaltaan niin suuri, että on täysin oikeutettua kyseenalaistaa tämän kokoluokan vastuiden hyväksyminen, varsinkin kun kokonaisuus huomioon ottaen mekanismein ja sopimuksin Suomen omaa päätösvaltaa ollaan luovuttamassa maamme rajojen ulkopuolelle, eikä sopimuksiin käytännössä sisälly mahdollisuutta niiden irtisanomiseen.
Riskien toteutuessa Suomen perustuslain kansalaisille takaamien oikeuksien toteutuminen vaarantuisi vakavasti."

Lue loput täältä:

http://tp83.puheenvuoro.uusisuomi.fi/96016-talousu...

Henry

Jouko Piho

Todella hyvä kirjoitus.

Tuletko jossain vaiheessa paljastamaan tämän edesmenneen ystäväsi nimen?

Käyttäjän seppohautaaho kuva
Seppo Hauta-aho

Se asia riippuu siitä, saanko hänen lapsiltaan siihen luvan. Laitan sinulle sähköpostia...

Käyttäjän hautakangas kuva
Ville Hautakangas

Tuo toinen kolmio (totuus) on kuin tiivistelmä Piraattipuolueen alkuperäisestä ohjelmasta.

Ensimmäiseen kolmioon vaihtaisin mieluusti "valheen" tilalle sanan "tyhmyys".

Käyttäjän seppohautaaho kuva
Seppo Hauta-aho

Varmasti samansuuntaisia ajatuksia. Henkilö, jonka kanssa tein yhteistyötä usean vuoden ajan tiiviisti, laati tämän kolmion vuonna 1998.

Tuolla myös tärkeitä kaavioita (ja lisää on tulossa):
http://seppohautaaho.puheenvuoro.uusisuomi.fi/9800...

Käyttäjän seppohautaaho kuva
Seppo Hauta-aho

Sekin "tyhmyys" kävisi sinne aika hyvin. Tosiasiassa kaikissa diktatuureissa on kysymys VALHEESTA ja totuuden salaamisesta. Lukaiseppa vielä tuokin, ellet ole vielä sitä tehnyt, siellä se valhe on esillä:

http://www.seppohauta-aho.net/Voiko%20Sauli%20Niin...

Käyttäjän hautakangas kuva
Ville Hautakangas

Täytyy vielä sanoa, että tämä edesmennyt ystäväsi oli nero. Nuo kaksi kolmiota tiivistävät hyvin pitkälti kaikki kansalais- ja ihmisoikeuksiin liittyvät kysymykset meidän aikanamme.

Ehkä myös menneisyydessä ja tulevaisuudessa.

Kopioin nuo kuvat sellaisenaan, jos tämä on OK.

Käyttäjän seppohautaaho kuva
Seppo Hauta-aho

Tämä kuvien kopioiminen ja käyttö sopii ilman muuta. Samat lainalaisuudet muuten on havaittavissa myös pienemmissä yhteisöissä.

Käyttäjän seppohautaaho kuva
Seppo Hauta-aho

Ville kirjoitti: "Täytyy vielä sanoa, että tämä edesmennyt ystäväsi oli nero. Nuo kaksi kolmiota tiivistävät hyvin pitkälti kaikki kansalais- ja ihmisoikeuksiin liittyvät kysymykset meidän aikanamme."

Olen täysin samaa mieltä! Hänellä oli myös käsittämättömän hyvä historiantuntemus ja lisäksi vielä käsittämättömän hyvä historiantaju. Näistä syntyi kokonaisuus, jolla hän peilasi nykytapahtumia ja sen mahdollisia kehityssuuntia ja ratkaisumalleja - onneksi suuri osa näistä on kirjattu paperille.

Käyttäjän egk kuva
erik gallen-kallela

erittäin hyvä kirjoitus. resonoi mukavasti omien tuntemuksieni kanssa. osaisiko kukaan sanoa kuinka tästä eteenpäin?

Käyttäjän seppohautaaho kuva
Seppo Hauta-aho

Itse en ehkä osaa sanoa, mutta edesmennyt ystäväni on tämänkin "kuinka tästä eteenpäin" -asian kanssani kirjoittanut tekstimuotoon. Pysy kanavalla...

Käyttäjän egk kuva
erik gallen-kallela

odotan innolla. kiitos vielä siitä, että jaat nämä ajatukset täällä.

Jouko Piho

Erik kysyi: "Osaisiko kukaan sanoa kuinka tästä eteenpäin?"

Siinä se on, miljoonan taalan kysymys.

Tai siis miljoonan markan. Kun Suomi on jälleen itsenäinen kansainvälisistä pankeista ja markkinavoimista, niin Suomi hallitsee itse omaa valuuttaansa, markkaa.

Päämäärä on aika selvillä, mutta miten sinne päästään?

En kannata periaatteessa vallankumousta.

Demokraattiset vaalit lienee ainoa mahdollisuus, eli v. 2015 eduskuntavaalit.

Mutta kun ei ole puoluetta eikä kanavaa. Nykyjärjestelmä perustuu kuitenkin siihen, että kansalaisten näkemykset kanavoituvat puolueiden kautta vallankäytöksi ja mahdolliseksi muutokseksi.

Tullaan taas siihen, pitäisikö se uusi puolue perustaa. Siinä on kuitenkin paljon vaikeuksia, ja voi käydä niin, että kaikki sortuu taas pikkusieluiseen riitelyyn ja henkilökemioiden sopimattomuuteen.

Käyttäjän seppohautaaho kuva
Seppo Hauta-aho

Jouko kirjoitti: "Tullaan taas siihen, pitäisikö se uusi puolue perustaa. Siinä on kuitenkin paljon vaikeuksia, ja voi käydä niin, että kaikki sortuu taas pikkusieluiseen riitelyyn ja henkilökemioiden sopimattomuuteen."

Uuden puolueen perustamiseen on varmasti houkutusta, mikäli näin tehdään niin voi käydä kuten arvelet - perustaminen tai ainakin puolueen toiminta mahdollisesti epäonnistuu, ja se jää yhdeksi pienpuolueeksi muiden vastaavien kanssa.

Toteaisin Joukolle tässä vaiheessa näin: - uutta puoluetta ei mielestäni kannata ainakaan tässä vaiheessa perustaa. Perustelen asiaa uusissa kirjoituksissani lähipäivinä.

Marko Sihvonen

Meillä täällä Turussa on liikkeellä yhdistymispolitiikkaa.

Perjantaina olimme koolla ja haistelimme pienpuolueiden kanssa yhteistyötä ja tuloksena oli se että ensi perjantaina haistellaan lisää, fiilis oli niin hyvä.

Paikalla oli ihmisiä Muutos 2011, Piraatit, Suomen kommunistinen puolue, Suomen Talousdemokratia, Edistyspuolueesta, Vihreistä sekä Perussuomalaisista.

Kuvitelkaas jos tuollaisesta täysympyrästä saadaan aikaiseksi yhteistyö?

Ei meidän tarvitse perustaa uutta puoluetta, yhdistetään jo olemassa olevat, aloitetaan pienpuolueista.

Käyttäjän egk kuva
erik gallen-kallela

tuossa on ideaa. miten meni kokouksessa? keskustelua varmaan riitti ja siitä on aina hyvä alkaa.

Kevin Gibbs

Ainut mitä lisäisin tähän olisi tämä:

Yksi vapaustaistelijoiden suurimmista ongelmista on se, että meitä on niin pirskatin vähän. Se on totta, että pitää pyrkiä kitkemään vääryydet kaikesta, mutta se on jumalattoman vaikeaa kun on kyse vain noin parista sadasta ihmisestä jotka ovat aktiivisia tällä hetkellä - olen itsekin jo kokenut pienoisen romahduksen kerran, mutta onneksi vain pienen.

Kuitenkin, sen jälkeen jouduin pistämään terveyteni ensisijalle ja vähentämään taakkaani jonninverran.

Käyttäjän seppohautaaho kuva
Seppo Hauta-aho
Petri Lehmuskoski

Mielenkiintoinen kirjoitus.

Haasteena on kuitenkin maailman monimuotoisuus, jota ei oikein heijasteltu kirjoituksessa - ehkä tarkoituksella halutaan asettaan lukijat valintojen eteen. Onneksi maailma on todellisuudessa monimuotoinen ja kumpaakaan (orjuuttajia/vapaustaistelijoita) ei esiinny kuin retoriikassa ja "markkinointipuheissa".

Kirjoitus on myös siinä mielessä mielenkiintoinen, sillä se on hyvä esimerkki xenophobiasta - ihmisten jakamisesta hyviin ja pahoihin (joka on yksi fasistisen ajattelun peruspiirteistä) - en tällä tarkoita sitä että kirjoituksella olisi ko.tarkoitusta. - vaan että piirre on hyvä tunnistaa.

Viime aikoina valitettavasti fasismi on nostanut piirteitään merkittävästi ja useiden "rauhaa edistävien" tahojen takaa löytyy fasistisia aatteita ja peräti neo-natsismin rotu-oppeja. Ko. tahot kirjoittavat juuri fasismin tyypillisella xenophobisesti - jakaen ihmiset hyviin ja pahoinen heidän rotunsa, kansallisuutensa, uskontonsa tai taloudellisen lähtökohtansa perusteilla - ei sillä mitä he todistettavasti ovat.

Käyttäjän seppohautaaho kuva
Seppo Hauta-aho

Kiitos Petri kommentistasi!

Tosiasia on tietysti, että maailma on monimuotoinen, mutta samankaltaiset lainalaisuudet ihmistoiminnassa ovat päteneet vuosituhannesta toiseen sekä isommissa että pienemmissä mittakaavoissa.

Itse kun olen aika paljon asioita seuraillut ja analysoinut, niin olen havainnut blogitekstissäni esilletuomien ilmiöiden esiintyvän monissa paikoissa. Kannattaa lukea teksti ajatuksen kanssa, ja tehdä omat johtopäätöksensä.

Toimituksen poiminnat