Peruskysymyksiä

Näin kehotettiin antamaan ääni tulevaisuudelle!

  • Helsingin Sanomien ilmoitus 16.10.1994
    Helsingin Sanomien ilmoitus 16.10.1994

Viime kuukausina ja päivinä on puhuttu Venäjän harjoittamasta informaatiosodasta, joka kohdistuu eri tavoin mm. Suomeen.

Tässä kohtaa voitaisiin myös puhua siitä informaatiosodasta, jota omat poliitikkojemme ja tiedotusvälineemme harjoittivat ennen neuvoa-antavaa kansanäänestystä v. 1994. HS ja monet muut valtalehdet julkaisivat pienen vauvan kuvan, jonka tulevaisuuteen vedottiin.

Mitä todellisuudessa tuo reilu 20 v. ikäinen sukupolvi nyt kokee: työttömyyttä, syrjäytyneisyyttä, päihdeongelmia, talousongelmia, epävarmuutta tulevaisuudesta... Lisäksi tämän virheellisen EU-päätöksen vuoksi nuorisolle on lankeamassa valtava velktataakka sekä kriisipankkien ja -maiden tappioiden maksu...

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

14Suosittele

14 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (10 kommenttia)

Käyttäjän iitimo kuva
Timo Isosaari

Eikä nuorisolla ole noista lähtökohdista mitään edellytyksiä ottaa konkurssipesän selvittämistä vastuulleen.

Vastuu kuuluu siis meille ja ehdotan seuraavaa:

1. Suomen valtio, ei ole valtio, vaan kaupparekisteriin merkitty yritys. Samoin ovat sen kaikki instituutiot, jotka hoitavat sen rahaliikennettä ja muita velvoitteita.

2. Keräämme vaikkapa tuon kansalaispuolueen, tai jonkin muun sopivan entiteetin alle riippumattoman taloudellisen ja juridisen asiantuntijaryhmän, joka käy lävitse valtion likviditeetin, velat, vastuut ja velvoitteet.

3. Sen pohjalta laaditaan esitys Suomen valtion ja kaikkien sen alla toimivien instituutioiden hakemisesta selvitystilaan, jolloin myös niiden omaisuus asetetaan myynti- ja hukkaamiskieltoon. Esitys toimitetaan allekirjoitettavaksi jokaiseen Suomen kuntaan, jolle valtio on asettanut epärealistiset palveluvaateet, kykenemättä enää vuosikymmeniin toimittamaan niihin lupaamaansa rahoitusta. Samassa yhteydessä käydään myös kuntien tilanne lävitse.

4. Erityistilintarkastuksen nähtäväksi vaaditaan myös 90-luvun laman tiimoilta salaisiksi julistetut taloudelliset asiakirjat, koska niistä ilmenee koko tämän konkurssin juuret. Pesänselvityksen jälkeen Suomen valtio joko asetetaan konkurssiin tai palautetaan velkajärjestelyn jälkeen tervehdytettynä seuraavan sukupolven huostaan.

Käyttäjän seppohautaaho kuva
Seppo Hauta-aho

Hyviä ajatuksia Timo! Yksi mahdollisuus on ensin kansallistaa eläkerahastomme ja sen jälkeen maksaa ulkomaan velkamme niillä kokonaan pois. Nähtäisiin talouden reaalitilanne ja toimitamallit tehtäisiin sitten näiden mahdollisuuksien mukaan.

Käyttäjän iitimo kuva
Timo Isosaari

Eläkerahastot kuuluvat luonnollisesti tuohon samaan nippuun, koska niiden varat on asetettu valtiovelkojen vakuudeksi. Tarkoittaa, että ensisijaisia ovat velkojien saatavat ja vasta toissijaisia eläkeläisten.

Jos myös SOTE purettaisiin pöydälle, nähtäisiin sen taakse rakennetun vastaavan ponzin, missä eläkerahat ovat jo suuressa vaarassa näin negatiivisten korkojen aikakautena.

Aika urakka, mutta ilman sitä ei päästä etenemään.

Käyttäjän seppohautaaho kuva
Seppo Hauta-aho

Tuossa katkelma jokaiseen talouteen lähetetystä ”Valtioneuvoston tiedote Euroopan unionin jäsenyydestä” syyskuussa 1994.

”EU:n jäsenmaat ovat itsenäisiä ja täysivaltaisia valtioita, jotka ovat vapaaehtoisesti päättäneet eräissä kysymyksissä harjoittaa toimivaltaansa yhteisesti.”

”EU tavoittelee kestävää ja tasapainoista kehitystä. EU haluaa kohottaa kansalaistensa elintasoa ja elämisen laatua sekä parantaa kuluttajien suojaa ja ympäristön suojelua.”

”EU-jäsenyys vaikuttaa Suomen kansantalouteen merkittävällä tavalla. Useimmissa tutkimuksissa on arvioitu, että taloudellinen hyvinvointi lisääntyy jäsenyyden oloissa enemmän kuin EU:n ulkopuolella.”

Käyttäjän iitimo kuva
Timo Isosaari

Ja vielä toisekseen, asialla on suhteellisen kiire, koska valmiina olisi oltava ennen Deutsche Bankin kaaatumisesta tai Yhdysvaltain sisäpoliittisen kriisin eskaloitumisesta johtuvaa talouskaaosta.

Piikki on saatava kiinni välittömästi tällaisen skenaarion lähtiessä toteutumaan.

Tervakoskella pitäisi myös olla täysi valmius oman valuutan liikkeellelaskuun, koska euromaksuliikenne on nopeasti katkolla. Suomen Pankissa tarvitaan täyssiivous, ennen kuin sille voi luottaa vastuun liikkeellelaskun toteuttamisesta.

Ovathan nämä äärimmäisiä toimia, mutta parempi sekin kuin kohdata äärimmäinen katastrofi housut kintuissa.

Käyttäjän ilmari kuva
Ilmari Schepel

Harmittava tosiasia on se, ettei siihen aikaan (1994) Keijo Korhosta otettu vakavasti (ei yleisesti eikä omassa keskustapuolueessakaan). Nostan miehelle hattuani; juuri hän on ollut harvinaisen oikeassa:

http://ilmari.puheenvuoro.uusisuomi.fi/111432-keij...

Käyttäjän jannekejo kuva
Janne Kejo

Velka voitaisiin kansainvälisen oikeuden mukaan myös julistaa pätemättömäksi sillä perusteella, että velanottoa ei ole tehty kansakunnan hyväksi vaan johonkin muuhun tarkoitukseen:

Odious debt

Käyttäjän fazerinsini kuva
Jouni Suonsivu

Kuin myös sillä, että ns. yhteisvastuu eli verovarojemme antaminen ja vieläpä vastikkeetta ulkomaisten liikepankkien vastuiden kattamiseksi aloitettiin salaa, omin luvin ja valtiomme lainsäädännön kannalta ei-legitiimin toimijan kanssa. Jyrki Kataisen ja Mari Kiviniemen sekä heidän kabinettinsa perustuslakiimme perustuva vastuu toimistaan ei lakkaa milloinkaan, sillä valtiopetos ei vanhene. Toiminta, tämä valtiopetoksellinen, henkilöityy nimenomaan Jyrki Kataiseen ja myös raskauttavalla tavalla. Hänen oikeusturvansa taataan käsittelemällä tehty tekonen laissa säädetyllä tavalla eli valtakunnanoikeudessa.

Tämä asia on (tällä hetkellä) liian suuri, jotta siihen uskallettaisiin ryhtyä, ja siksipä kaikki aiheesta jätetyt kantelut valtioneuvoston oikeuskanslerille on torpattu. Kaksi kanteluista oli jätetty siinä vaiheessa, kun laadin asiasta adressin, joka on ja pysyy auki, kunnes asia käsitellään säädetyllä tavalla. Tarkoitukseni oli ja on saada asialle näkyvyyttä, joka puolestaan voisi pakottaa julkisen keskustelun alkuun ja oikeuslaitoksen ryhtymään toimiin Kataisen (ja kabinettinsa) suhteen. Näyttää siltä, että asiassa on mentävä pohjan kautta.

---------------------------------------------------------------------------

http://www.adressit.com/katainen_ja_kiviniemi_toim...

Katainen ja Kiviniemi, toimien luvallisuus ja ministerivastuulaki

Valtiovarainministeri Jyrki Katainen ja pääministeri Mari Kiviniemi lupasivat maaliskuussa Euroopan rahoitusvakausvälineen (ERVV) käyttöön noin kahdeksan miljardia Suomen verovaroja, syynä ns. Portugalin tukipaketti. Molemmat kielsivät tällaisen aluksi, mutta asia tuli sittemmin julki. Ministerit toimivat omin luvin, sillä he eivät pyytäneet eduskunnalta valtuutusta toimelleen. Suomessa eduskunnalla on budjettivalta, joten teko oli ja on yhä yksiselitteisen laiton.

Unionin perussopimus kieltää tällaisen jäsenvaltioiden keskinäisen takaamisen Maastrichtin sopimuksen 125 artiklassa. Koska tällainen on kiellettyä, mainittu ERVV perustettiinkin Unionin hallintorakenteiden ulkopuolelle osakeyhtiöksi, jonka omistajia tosin Unionin jäsenvaltiot ovat. ERVV:n on tarkoitus korvata myöhemmin Euroopan vakausmekanismi (EVM), jota koskee sama ongelma.

Suomen osalta siis kahden ministerimme toimi oli yksiselitteisen laiton. Toimitusministeristön (kunnes Suomella on uusi hallitus) pääministeri Mari Kiviniemi ei luvannut esitellä Portugalin tukipakettia. Hallitusneuvottelija Jyrki Katainen jätti sivuun tehtävänsä, johon hänet oli nimitetty, ja keskittyi hankkimaan jonkinnäköisen legitimaation, laillisen oikeutuksen, tälle kahdeksan miljardin euron siirtämiselle Suomen ulkopuoliseen käyttöön. On kyseenalaista, voiko hallitusneuvottelija menetellä näin ja samoin on kyseenalaista, voiko suuri valiokunta menetellä niin, että se yleensä käsittelee tällaisen asian, samoin on kyseenalaista, voiko vaaleissa luottamuksensa menettänyt vanha hallitus nyt toimitusministeristönä yleensä ajaa tällaista asiaa. Hallitusneuvottelija Jyrki Katainen kuitenkin järjesti asialle käsittelyn eduskunnan suuressa valiokunnassa, jossa tämä ns. Portugalin tukipaketti hyväksyttiin.

Tässä adressissa katsotaan, että Jyrki Katainen ja Mari Kiviniemi ylittivät valtuutensa ja toimivat budjettivallan haltija eduskunnan luvatta ja lisäksi salaa siltä. Lisäksi tässä katsotaan, että Jyrki Katainen on toiminut raskauttavalla tavalla, koska on jälkikäteen varmistanut, että maan verovaroja siirretään Suomen eduskunnan ja hallituksen ulottumattomiin useita miljardeja. Tässä katsotaan myös, että Jyrki Kataisen osalta lähtökohtaisesti laiton menettely on pyritty peittelemään hankkimalla sille jälkikäteinen legitimaatio ja laitonta tekoa on siten jatkettu. Koska tällaisena teko luvata Suomen verovaroja maan ulkopuoliseen käyttöön on lähtökohtaisesti laiton, huolimatta jälkikäteisestä lainmukaisuuden hankkimisesta, mutta väärin premissein, katsotaan tässä adressissa, että suuren valiokunnan lupaus siirtää ERVV:lle suomalaisia verovaroja on laiton ja siten sen tekemä päätös on kumottava.

Tässä adressissa vaaditaan ministerien Mari Kiviniemi ja Jyrki Katainen yllä kuvatun toimen käsittelyä ministerivastuulaissa säädetyllä tavalla eli valtakunnanoikeudessa. Tätä varten tarvitaan perustuslakivaliokunnassa asian alustava käsittely. Lisäksi vaaditaan, että kaikki tähän luvattomaan lupaukseen liittyvät verovarojemme siirtämistä koskevat päätökset eri hallintoelimissä kumotaan välittömästi.

Normaalisti ministerien toimien lainmukaisuutta valvotaan ministerivastuulailla ja ylin valvoja on eduskunnan oikeuskansleri Jaakko Jonkka. Lisäksi eduskuntatyöskentelyn perustuslain mukaisuutta valvoo eduskunnan puhemies. Tässä tapauksessa valvonta ei ole toteutunut. Kuitenkin adressi luovutetaan ensisijaisesti oikeuskanslerille, koska ensisijaisesti vedotaan siihen instituutioon, jonka vastuulla asia on. Asian etenemisen varmistamiseksi eli lain toteutumiseksi adressi kuitenkin luovutetaan myös eduskunnan puhemiehistölle sekä tasavallan presidentille, jonka vastuulla ulkopolitiikka osaltaan on, ja tämä asia liittyy Suomen ulkosuhteisiin. Adressi voidaan myös luovuttaa näiden lisäksi harkinnanvaraisesti muuallekin, jos tämä edistää lain toteutumista.

Käyttäjän joukorep kuva
Jouko Repo

Tuohan on ihan uskomaton juttu. Mistähän löytyisi se toimttaja, joka tekisi jutusta vielä laajemman ?

Käyttäjän fazerinsini kuva
Jouni Suonsivu Vastaus kommenttiin #9

JR: "Tuohan on ihan uskomaton juttu."

Kun aiotaan tehdä megapuhallus, kannattaa toimia (suhteellisen) avoimesti, kuten Katainen ja Kiviniemi menettelevät. Sitten asia viedään läpi ja vain viisi vuotta myöhemmin asia on miltei unohdettu ja hyväksytty luonnonlain tapaan. Tekijöistä toisen nykyinen työpaikka lie kallein, minkä koko kansakunta on yhdelle ihmiselle kustantanut.

Seurasin uutisointia normaaliin tapaan talvella 2011 ja aloin ihmetellä, kun pari-kolmen viikon ajan sekä Katainen että Kiviniemi olivat kiusaantuneita kun toimittajat heiltä tiedustivat, onko tullut luvattua jotakin, joka kaikkien meidän asianosaisten tulisi tietää. Kumpikin kielsi johdonmukaisesti tekosensa nuo viikot, kunnes kumpikin vuorollaan alkoi raottaa asiaa.

19.5.2011 oivalsin, että jonkun on tehtävä jotakin. Kirjoitin, se vei puoli tuntia. Pyysin juristiystävääni tarkistamaan oman alansa näkökulmasta faktat ja hän totesi, että kaikki stemmaa. Laitoin adressin verkkoon ja lähetin sitä sähköpostitse lyhyellä saatteella varustettuna sopiviksi katsomilleni puolueille (mukaanlukien nuoriso-, nais-, seniori-, paikallis-, piiri- ja muut mahdolliset tasot jokaiselle, jolla sähköposti oli) ja kansalaisjärjestöille (sama juttu kuin edellä: kaikille mahdollisille). Luonnollisesti petyin, sillä mielestäni tällaiselle asialle potentiaali allekirjoituksia on kymmeniä- ellei satojatuhansia, mutta kenties kuivakas ja kuivakkaasti esitetty asia ei kiehdo: kysehän on vain yhteisömme ja samalla omasta elämästämme, sen taloudellisesta erustasta yhdeltä merkittävältä osin ja ennen kaikkea kyse on laillisuudesta.

Niin, mitä tarvitaan, että laiton velka julistetaan laittomaksi?

Toimituksen poiminnat