Peruskysymyksiä

Valtio- ja maanpetoksista huolimatta hyvää itsenäisyyspäivää!

Valtiopetos ja maanpetos ovat molemmat rikoksia, jotka eivät koskaan vanhene. Niihin syyllistynyt henkilö voidaan tuomita rangaistukseen vielä vuosikymmenienkin kuluttua siitä hetkestä, jolloin hän rikoksen teki.

Valtiopetos

Valtiopetoksesta sanotaan vuonna 1994 voimassa olleessa rikoslaissa: …”joka aikoen riistää korkeimman vallan haltijalta tälle kuuluvan korkeimman vallan taikka estää tätä sitä käyttämästä tai saattaa jonkun osan valtakuntaa vieraan vallan alle; taikka laittomalla tavalla kumota tai muuttaa hallitusmuodon tekee teon, jolla hän aikomuksensa toteuttaa taikka sitä yrittää, rangaistakoon valtiopetoksesta elinkaudeksi taikka vähintään kahdeksaksi ja enintään kahdeksitoista vuodeksi” (rikoslain 11. luvun 2 §).

Vuonna 1994 voimassa olleen rikoslain neljännessä pykälässä säädetään valtiopetokseen syyllistyneenä rangaistavaksi mm. se, ”joka valtiopetoksen aikomuksessa, rupeaa yhteyteen vieraan hallituksen kanssa taikka väärin käyttää hänelle uskottua virkavaltaa”. Saman luvun 4a pykälän kolmannen ja neljännen kohdan mukaan on valtiopetoksesta tuomittava jokainen joka ”puhein, kirjoituksin tai muulla tavoin ylistää valtiopetosta tai sen valmistelua taikka levittää valtiopetokseen tai sen valmisteluun kiihoittaviksi tai sitä ylistäviksi tietämiänsä kirjoituksia tai esityksiä; taikka muulla tavoin puhein tai teoin tahallansa edistää valtiopetokseen tähtäävää toimintaa”.

Maanpetos

Vuonna 1994 voimassa olleen rikoslain mukaan maanpetokseen syyllistyi sellainen henkilö, ”jolle Suomen puolesta on uskottu sopimuksen tekeminen tai siitä neuvotteleminen vieraan valtion kanssa, (jos hän) tahallansa väärinkäyttää tätä luottamusta Suomen ilmeiseksi vahingoksi” (rikoslain 12. luvun 6. pykälä). Saman pykälän toisen momentin mukaan myös ”yritys on rangaistava”.

 EU-jäsenyyden toteutus täyttää valtio- ja maanpetoksen tunnusmerkistön

 EU-jäsenyyden toteuttamiseen liittyi pitkä tapahtumasarja, jonka aikana Suomen edustajat neuvottelivat ja tekivät sopimuksia vieraan valtion, EU:n, kanssa. Nauttimaansa luottamusta nämä henkilöt käyttivät tahallaan Suomen ilmeiseksi vahingoksi ja tekivät näin teon, joka täyttää maanpetoksen tunnusmerkistön. Jokainen heistä tiesi erittäin hyvin, että EU-jäsenyys merkitsee korkeimman vallan, valtiovallan riistämistä Suomen kansalta ja sen luovuttamista vieraan valtakunnan, EU:n johtajille. He olivat selvillä siitä, että kysymyksessä on Suomen itsenäisyyden lopettaminen. Neuvottelijat ja sopimuksen tekijät tiesivät myös, että EU-jäsenyys laittomalla tavalla kumoaa keskeisiä hallitusmuodon kohtia. Näistä tiedoistaan huolimatta he toimivat tahallisesti, tehden teon, joka täyttää valtiopetoksen tunnusmerkistön.

Miksi itsenäisyyden menetystä ei haluta myöntää?

Miksi poliitikkomme ovat jyrkästi kieltäneet ja kieltävät yhä itsenäisyyden menettämisen? Jos he tämän myöntäisivät, niin samalla he tunnustaisivat tehneensä maanpetoksen, valtiopetoksen ja perustuslakirikoksia.  Aivan normaali käytäntö on, että oikeudessakin rikoksista epäillyt syytetyt yleensä kiistävät valehtelemalla rikoksensa tai yrittävät lieventää sitä. Samasta syystä liittovaltio –sanaa ei uskalleta käyttää EU:n yhtedessä, koska sekin tarkoittaisi käytännössä valtio- ja maanpetoksen tunnustamista.

Valtio- ja maanpetoksellisen tunnusmerkistön täyttävän teon tekijät ovat pyrkineet estämään julkisen keskustelun tapahtuneesta, jotta kansalaiset eivät tajuaisi, mistä todellisuudessa on kysymys.

Ainutlaatuinen rikos – eduskunta nosti itsensä kansan yläpuolelle

Suomen eduskunnan 18.11.1994 tekemä korkeimman vallan riistäminen sen haltijalta, kansalta, maan rajojen ulkopuolelle oli ainutlaatuinen myös siitä syystä, että näin eduskunta eikä maan johto ottanut korkeinta valtaa itselleen, vaan riisti sen maan rajojen ulkopuolelle. Yleensä korkeimman vallan riistäminen tapahtuu niin, että riiston tekijä saa vallan. Tässä tapauksessa korkeimman vallan haltijaksi ja ylimmäksi isännäksi maahan tuli Suomen kansan sijasta Euroopan Unioni. Maan- ja valtiopetoksen tunnusmerkistön täyttävän teon tekijät ovat vallan saaneen EU:n edustajia Suomessa. Käytännössä eduskunta ja poliittinen johtomme on vallanriistolla vaihtanut isäntäänsä, kuitenkin niin, että he ovatkin nyt kansan yläpuolella antamassa määräyksiä, kun he aikaisemmin vain edustivat kansaa. Samalla puolueet nostivat itsensä kansan yläpuolella.

Mikäli Suomessa olisi toimittu lakien mukaan, niin suurin osa nykyisestä poliittisesta johdosta istuisi aivan jossain muualla, kuin nykyisissä tehtävissään.

Avainhenkilöt palkittiin

Aikaisemmin kansakunnan itsenäisyyden puolesta ansiokkaasti toimineet palkittiin kunniamerkeillä ja/tai arvonimillä. Nyt nämä, itsenäisyyden luovuttajat, maanpetoksen ja valtiopetoksen tunnusmerkistöt täyttävien tekojen tekijät, on palkittu näillä samoilla kunniamerkeillä ja arvonimillä. Eikä tämäkään ole vielä riittänyt, vaan useimmat heistä on vielä palkittu korkeapalkkaisella ja arvostetulla viralla.

Paljastavaa lakivalmistelua

Salahankkeen takana oleva Suomen poliittinen johto oli hyvissä ajoin varautunut EU-jäsenyyden toteuttamiseen taustalla tehdyn lainsäädännön avulla.

Ahon hallitus mm. jätti jo kesällä 1993 eduskunnalle valiokuntakäsittelyä varten esityksen rikoslain valtio- ja maanpetospykälien muuttamisesta. Näitä lakeja ei saatu kuitenkaan säädetyksi ennen eduskunnan tekemää EU-jäsenyyspäätöstä, vaan se tulivat voimaan vasta sen jälkeen. Sama eduskunta, joka riisti kansalta sille kuuluvan korkeimman vallan, muutti lain sisältöä Ahon hallituksen esityksen pohjalta niin, ettei korkeimman vallan riistämistä sen haltijalta enää pidettäisi valtiopetoksena tai edes rikollisena. Samalla eduskunta sääti rangaistukset kyseisistä rangaistuksista lievemmiksi.

Lisäksi kun valtio- ja maanpetospykäliä laatinut komitea esitti rikoslain 14. luvun otsikoksi ”Rikoksista kansanvaltaa vastaan”, muutti Ahon hallitus sen muotoon ”Rikoksista poliittisia oikeuksia vastaan”, ja kun sama komitea esitti 14 luvun viidennen pykälän otsikoksi ”Poliittisten kansalaisvapauksien loukkaaminen”, muutti Ahon hallitus sen muotoon ”Poliittisten toimintavapauksien loukkaaminen”. Ahon hallitus ministeriensä, mm. silloisen oikeusministerin Anneli Jäätteenmäen johdolla, poisti rikoslaista EU:n luonteen mukaisesti sekä ”kansanvallan” että ”kansalaisoikeudet” ja eduskunta, joka oli nämä kansalaisilta poistanut hyväksyi tämän.

Suojelupoliisin tehtäviä muutettiin

Suojelupoliisin päätehtävänä on ollut seurata hankkeita, jotka kohdistuvat laillista yhteiskuntajärjestystä ja maan itsenäisyyttä vastaan. Laki poliisin hallinnosta 9§ (nykyään 10§) määritteli suojelupoliisin tehtävä seuraavasti: ”Suojelupoliisin tehtävänä on torjua sellaisia hankkeita ja rikoksia, jotka voivat vaarantaa valtio- ja yhteiskuntajärjestystä”. Poliisilain 4. pykälässä säädettiin, että suojelupoliisille kuuluu nimenomaan ”sellaisten hankkeiden seuraaminen ja ilmisaattaminen, joiden on syytä varoa kohdistuvan valtakunnan itsenäisyyttä vastaan”. Aivan kuin sattumalta, tämä lainkohta kumottiin kuukautta ennen EU-jäsenyyshakemuksen jättämistä.

Edellisista tosiasioista huolimatta toivotan kaikille hyvää itsenäisyyspäivää!

 

[HUOM! Tämä on uusinta-avaus vuoden takaisesta blogistani]

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

15Suosittele

15 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (39 kommenttia)

Käyttäjän henry kuva
Henry Björklid

Hyvin ajankohtainen kirjoitus. Tosin se on joka päivä ja yö ajankohtainen, kunnes saadaan perustuslakituomioistuin, joka lopulta selvittää asian.

Perustuslakituomioistuin kuuluu osana länsimaista demokratiaa ja muissa länsimaissa sellainen onkin, mutta Suomeen ei valtaeliitti tällaista halua, eikä myöskään media siitä huomauttele.
Syy selviää tekstistä.

Tulisi saada aikaan kansalaiskeräys (ei niinkään mahdoton juttu), jolla saataisiin tämä painettua ja jaettua joka kotiin.

Myös kaikkien asianosaisten nimet ja puoluekannat tulisi siinä yhteydessä julkistaa.

Henry

Käyttäjän uskap kuva
Pasi Kortesuo

On mahdollista, että Perustuslakituomioistuin toimisi, mutta on myös mahdollista, että se olisi samanlainan kumileimasin kuin perustuslakivaliokunta.

Nyt hehkutetaan, että kunnille ei enää anneta uusia tehtäviä ellei rahoitus ole kunnossa. Perustuslakivaliokunnan linjaus on ollut jo vuosia sama. Eli perustuslakivaliokunnan kannanotoilla ei ole ollut merkitystä.

Käyttäjän jounisnellman kuva
Jouni Snellman

Minä äänestin tuon petoksen puolesta. Joutuuko siitäkin häkkiin?

Käyttäjän Granu kuva
Arto Granlund

"Neuvotelivat ja tekivät sopimuksia vieraan valtion, Eu:n kanssa. Kas, minulta on mennyt kokonaan ohi sellaisen valtion, kun Eu:n itsenäisyysjulistus. Onkohan tämä Eu hyväksytty myös Yk:n jäseneksi.

Käyttäjän tampere515 kuva
Jarmo Makkonen

Tyypillistä, kun ei asiaan pysty vastaamaan niin saivarrellaan.

Käyttäjän seppohautaaho kuva
Seppo Hauta-aho

Tuolloin tehtiin valtiosopimus (VJ 69§ perustuen muistaakseni). Ketkä tekevät valtioiden välisen sopimuksen?

Käyttäjän jopali kuva
Johan Lindholm

Sanot seuraavasti:

"Nauttimaansa luottamusta nämä henkilöt käyttivät tahallaan Suomen ilmeiseksi vahingoksi ja tekivät näin teon, joka täyttää maanpetoksen tunnusmerkistön."

Saanen olla eri mieltä. Eikö EU-sopimusta hyväksytty perustuslain edellyttämässä järjestyksessä, jolloin on toimittu täysin lain mukaisesti.

Mielestäni olet unohtanut yhden hyvin tärkeän asian: Myös muun muassa perustuslain suojaamista asioista voidaan poiketa, kunhan muutos tehdään samalla tavalla kuin perustuslain muutos.

EU-jäsenyydestä voi olla montaa mieltä - itse äänestin ja olen yhä sen puolesta - mutta sen käyttäminen tällä tavalla (maanpetturit!!!) on kyllä mielestäni ihmeellistä.

On itse asiassa yksi valtiosopimus, jota ei ole hyväksytty oikeassa järjestyksessä: liittyminen YK:hon. Eli siitä vain viemään sen hyväksyneitä valtakunnanoikeuteen ;-).

Käyttäjän seppohautaaho kuva
Seppo Hauta-aho Vastaus kommenttiin #12

Millä tavalla EU-jäsenyys hoidettiin perustuslain mukaisesti?

Käyttäjän jopali kuva
Johan Lindholm Vastaus kommenttiin #14

Kun valtiosopimus hyväksyttiin eduskunnassa. Myönnän, että tämä menee muistitiedon mukaan, mutta minähän en tässä väitä joidenkin syyllistyneen "maanpetokseen". Syytön ennen kuin syyllisyys on todettu, eikö?

Käyttäjän seppohautaaho kuva
Seppo Hauta-aho Vastaus kommenttiin #15

Voidaanko valtiosopimus tehdä niin, että se menee perustuslain yläpuolelle?

Käyttäjän jopali kuva
Johan Lindholm Vastaus kommenttiin #16

Kyllä - tutustu perustuslakiin. Suomi voi sitoutua valtiosopimukseen, joka rajoittaa Suomen oikeutta päättää vapaasti kaikista asioista. Mainitsemani YK (ja kuten sanoin se valtiosopimus itse asiassa hyväksyttiin vääräsää järjestyksessä) ja kaikki ihmisoikeussopimukset ovat hyviä esimerkkejä tästä.

Käyttäjän seppohautaaho kuva
Seppo Hauta-aho Vastaus kommenttiin #19

Laitappa pykälä mihin viittaat ja milloin se on hyväksytty?

Mikä perustuslaki on? Oikeusministeriön kotisivuilla (Perustuslakiesite) asia tuodaan esille seuraavasti:

- ”Mikä perustuslaki on? Perustuslaki on kaiken lainsäädännön ja julkisen vallan käytön kulmakivi. Se sisältää säännökset valtion järjestysmuodosta, ylimpien valtioelinten suhteista ja yksilön perusoikeuksista. Mikään muu laki ei saa olla ristiriidassa perustuslain kanssa.”

Käyttäjän jopali kuva
Johan Lindholm Vastaus kommenttiin #20

Perustuslain 94 § (löydät kaiken lainsäädännön Finlexistä):

"Kansainvälisten velvoitteiden ja niiden irtisanomisen hyväksyminen

Eduskunta hyväksyy sellaiset valtiosopimukset ja muut kansainväliset velvoitteet, jotka sisältävät lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä tai ovat muutoin merkitykseltään huomattavia taikka vaativat perustuslain mukaan muusta syystä eduskunnan hyväksymisen. Eduskunnan hyväksyminen vaaditaan myös tällaisen velvoitteen irtisanomiseen.

Kansainvälisen velvoitteen tai sen irtisanomisen hyväksymisestä päätetään äänten enemmistöllä. Jos ehdotus velvoitteen hyväksymisestä koskee perustuslakia tai valtakunnan alueen muuttamista taikka Suomen täysivaltaisuuden kannalta merkittävää toimivallan siirtoa Euroopan unionille, kansainväliselle järjestölle tai kansainväliselle toimielimelle, se on kuitenkin hyväksyttävä päätöksellä, jota on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä. (4.11.2011/1112)

Kansainvälinen velvoite ei saa vaarantaa valtiosäännön kansanvaltaisia perusteita."

Huomioi etenkin pykälän toinen momentti. Tietenkin sen aikaisessa perustuslaissa ei mainittu EU:ta, mutta muuten sisältö oli samanlainen. Perustuslain 8 luku koskee juuri kansainvälisiä suhteita. Toiseen kysymykseesi en pysty tarkalleen vastamaan (kuten sanoin menen muistitiedon mukaan), mutta kyllä EU-sopimus on aikanaan hyväksytty eduskunnassa. Et kai epäile sitä?

Käyttäjän seppohautaaho kuva
Seppo Hauta-aho Vastaus kommenttiin #24

Onkos tuo sitten ollut voimassa 1994?

Käyttäjän jopali kuva
Johan Lindholm Vastaus kommenttiin #25

Lainasin edellä nykyistä perustuslakia, mutta jo aikaisemmissa on ollut samanlainen pykälä. Siitä vain tutustumaan vuoden 1994 Suomen Laki -kirjaan!

Käyttäjän seppohautaaho kuva
Seppo Hauta-aho Vastaus kommenttiin #26

Tuo asia pitää tarkistaa lakikirjasta. Palataan tuohon asiaan jossain vaiheessa. Käsitykseni mukaan tuo kohta ei ole tuossa muodossa siihen aikaan ollut, mutta asiahan selviää sillä että sen tarkistaa.

Käyttäjän VilleMaki kuva
Ville Mäki Vastaus kommenttiin #12

EU:hun kyllä liityttiin kansanäänestyksellä. Mutta saatiinko sanoa kantaa euroon tai mihinkään myöhempään sopimukseen? Vastaus on ei. Vanhanenkin Lissabonin sopimuksen yhteydessä totesi, ettei kansanäänestyksiä tarvita, koska EU:sta päätettiin jo vuonna 1994. Ja tuolloin oli asiat ihan eri tavalla, eikä kansalaisille oltu kerrottu vuonna 1994 kaikkea. Irlanti sai pitää kansanäänestyksen, jonka tulosta ei edes kunnioitettu. Sanohan ihan rehellisesti, tulisiko liittovaltiokin toteuttaa samalla tavalla, eli ei kysytä kansalta mitään?

Käyttäjän jopali kuva
Johan Lindholm Vastaus kommenttiin #18

Ensimmäisessä lauseessasi olet kyllä väärässä, sillä meillä ei ole sitovia kansanäänestyksiä, ainoastaan neuvoa-antavia. Näin ollen eduskunta on hyväksynyt valtiosopimuksen, jolla Suomi liittyi EU:hun.

Euron osalta olet täysin oikeassa, sillä senhän voi sanoa kuuluvan täysin uuteen sopimukseen. Kaikki EU-valtiothan eivät ole mukana siinä. Voidaan hyvin kritisoida sitä, mistä kansanäänestyksessä oikeastaan äänestettiin, tiedotettiinko kaikesta tarpeeksi hyvin. Olen täten samaa mieltä siitä, että euro tavallaan tuotiin takakautta eli tästä vaihtoehdosta ei tiedotettu äänestyksen yhteydessä, vaikka myöhemmin katsottiin äänestyksen antaneen sille oikeutuksen. Olisiko se vaikuttanut lopputulokseen? En tiedä - mahdollisesti.

Muuten en ole samaa mieltä. Jos valtiosopimusta muutetaan, perustuslain mukaan ei tarvita kansanäänestystä joka kerta. Kysymys onkin, koska pitäisi järjestää kansanäänestys? Varmaankin silloin, kun muutos on hyvin suuri, mutta kerro minulle, koska niin on.

Käyttäjän henry kuva
Henry Björklid Vastaus kommenttiin #18

Kansanäänestyksessä otettiin kantaa yhteisöön (EY) ei unioniin (EU).
Minun äidinkieleni ei ole suomi, mutta minun pienessä pääkopassani näillä kahdella on suuri ero.
"Yhteisö" on ikäänkuin vapaaehtoista mukanaoloa (naapuriyhteisö tekee yhteistyötä tms.), unioni on sidottu eräänlaisella taatulla sopimuksella.

Henry

Käyttäjän jormaajaakkola kuva
Jorma Jaakkola Vastaus kommenttiin #12
Käyttäjän KristinaKalliojarvi kuva
Kristiina Kalliojärvi

Henry, vaikka suorititkin näyttävän ulosmarssin Unionin Haudankaivajien fb-ryhmän sivuilta, toivon ettet pahastu, kun palautin sinut sinne yhden kommentin verran, esittelemään meidän joukoillemme siellä, hyvin toteuttamiskelpoista suunnitelmaasi.

Ajattelemme sinua siellä kuitenkin (enimmäkseen -valitan, mutta rehellisyyteni pakotti minut lisäämään tuon sanan) lämmöllä. Toivon, että sinäkin voit lähettää aina joskus suopeita ajatuksia meidän ja toimintamme suuntaan. Me teemme siellä parhaamme yhteisen päämäärään pääsemiseksi, kuten sinäkin teet tahollasi.

Ps. Tiesitkö, että ryhmäläistemme määrä on ohittanut jo 400:n rajapyykin ja uusia tulee tasaisesti lisää.

Käyttäjän henry kuva
Henry Björklid

En pääse nyt katsomaan, koska fb-tilini on blokattu viikoksi.
Syytä en tiedä, tekosyyn tiedän.

Käyttäjän KristinaKalliojarvi kuva
Kristiina Kalliojärvi

Syistä varmaan on tosiaan runsauden pulaa. Sen verran hyvää työtä olet tehnyt. Onneksi se on vain viikon banni.

Käyttäjän hemmokoskiniemi kuva
Hemmo Koskiniemi

Rikoksentekijät tulisi saattaa vastuuseen ja oikeudeneteen, mutta on tainnut käydä niin, että EU tuomioistuimet ovat ohittaneet kansalliset oikeusvaltiot.

Käyttäjän seppohautaaho kuva
Seppo Hauta-aho

Rikosjutut hoidetaan vielä Suomessa. Maan- ja valtiopetokset ovat määritelty rikoslaissa.

Käyttäjän selavii kuva
Seppo Lavikainen

"Minä N.N. lupaan ja vakuutan
(valassa) kaikkivaltiaan ja kaikkitietävän Jumalan edessä,
(vakuutuksessa) kunniani ja omantuntoni kautta,
olevani Suomen valtakunnan luotettava ja uskollinen kansalainen. Tahdon palvella maatani rehellisesti sekä parhaan kykyni mukaan etsiä ja edistää sen hyötyä ja parasta.
Minä tahdon kaikkialla ja kaikissa tilanteissa, rauhan ja sodan aikana puolustaa isänmaani koskemattomuutta, sen laillista valtiojärjestystä sekä valtakunnan laillista esivaltaa. Jos havaitsen tai saan tietää jotakin olevan tekeillä laillisen esivallan kukistamiseksi tai maan valtiojärjestyksen kumoamiseksi, tahdon sen viipymättä viranomaisille ilmoittaa.
Joukkoa, johon kuulun sekä paikkaani siinä, en jätä missään tilanteessa, vaan niin kauan kuin minussa voimia on, suoritan saamani tehtävän loppuun.
Lupaan käyttäytyä kunnollisesti ja ryhdikkäästi, totella esimiehiäni, noudattaa lakeja ja asetuksia sekä säilyttää hyvin minulle uskotut palvelussalaisuudet. Tahdon myös asetovereitani kohtaan olla suora ja auttavainen. Milloinkaan en sukulaisuuden, ystävyyden, kateuden, vihan tai pelon vuoksi enkä myöskään lahjojen tai muun syyn tähden toimi vastoin palvelusvelvollisuuttani.
Jos minut asetetaan esimiesasemaan, tahdon olla alaisiani kohtaan oikeudenmukainen, pitää huolta heidän hyvinvoinnistaan, hankkia tietoja heidän toiveistaan, olla heidän neuvonantajanaan ja ohjaajanaan sekä omasta puolestani pyrkiä olemaan heille hyvänä ja kannustavana esimerkkinä.
Kaiken tämän minä tahdon kunniani ja omantuntoni mukaan täyttää."

http://fi.wikipedia.org/wiki/Sotilasvala

Käyttäjän MarkkuPerttula kuva
Markku Perttula

Sitooko tuo enää? Suomi nimistä tasavaltaa ei enää ole.

Käyttäjän seppohautaaho kuva
Seppo Hauta-aho

Sovelletaan sitä lainsäädäntöä, joka tekohetkellä oli voimassa.

Käyttäjän selavii kuva
Seppo Lavikainen Vastaus kommenttiin #23

"Jos havaitsen tai saan tietää jotakin olevan tekeillä laillisen esivallan kukistamiseksi tai maan valtiojärjestyksen kumoamiseksi, tahdon sen viipymättä viranomaisille ilmoittaa."

Hmmm... ei taida viranomaiset kuunnella vaikka ilmoittaisi.

Käyttäjän jaakko7 kuva
Jaakko Kontinen

Kiitos Ritva , tuo tuli suoraan sydämestä, ja on varmaan täyttä totta.
Olisi mielenkiintoista tietää, mitä Perussuomalaisten nykyinen Puoluejohto on mieltä näistä Sepon teksteistä. Väittävätkö vastaan , ettei asia näin ole. Jos ovat samaa mieltä, ovatko valmiita kokoamaan kymmenen nimeä , vai paljonko se nykyään vaatii, että saadaan valtakunnanoikeus koolle?
Aikoinaan lähetin mm jäsenyyden puolesta äänestäneelle kansanedustaja Armas Komille (kesk) Joroisiin C kasetin jossa luutnantti Pertti Peltola väittää, että EU sopimus on valtionpetos. Ei ole soitellut ja kiitellyt kasetista. Kuopion Osuuspankin johtaja Vapaamuurari Jaakko Ojanperä sentään vastasi ja selitykset vaan eivät minua vakuuttaneet.

Käyttäjän tampere515 kuva
Jarmo Makkonen

"Jos ei puolue tunnusta edes omia sääntöjään"

Ei tuollaisesta kukaan välitä, Katainenkin sanoi ettei välitä puoluekokousväkensä äänestystuloksesta eikä myöskään noudattanut sitä.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Perustuslain muutos 2011 oli valtioneuvoston vallankaappaus ja muutoin vallan siirtoa "kansainvälisille toimielimille".

Suomen perustuslain muuttaminen tiivistelmänä
http://riikkasoyring.nettisivu.org/ajatukset/artik...

Valtiopetos on tapahtunut tosiasia
http://riikkasoyring.nettisivu.org/ajatukset/artik...

EDIT: Käytännössä lakimuutos sitoi Suomen kansallisia oikeuksia ja antoi valtuudet kansallisiin lakimuutoksiin rajojen ulkopuolelle.

Käyttäjän jormaajaakkola kuva
Jorma Jaakkola

Kiitos Riikka!

Olen päivitellyt nuo tekstit vanhalta kotisivultani omalle domainilleni
http://jormajaakkola.fi/EY-mukautuksen%20historia

Käyttäjän JouniHalonen kuva
Jouni Halonen

Olen ihmetellyt, miksi esim. blogistit Seppo Hauta-aho ja Jorma Jaakkola eivät ole käräjillä näistä totuuden paljastuksistaan, sentään petoksia tehtailleiden nimäkin on tullut esiin. Vaikenemalla mennään tässäkin asiassa ja odotetaan ajan vaientavan rötöksistä puhumisen. Vai onko jotain sellaista, esim. kiristystä ulkovaltojen tai maailman suurpääoman taholta, jota ei voi ikinä paljastaa?

Käyttäjän jormaajaakkola kuva
Jorma Jaakkola

Kiitos Jouni!

Lisää tekstiä on tulossa.

8.9.1992 alkanut kellutus oli laiton.
Laittomuus laillistettiin tavallisella lailla, jolloin Suomen Pankin toimivalta päättää markan ulkoisesta arvosta siirrettiin hallitukselle ja edelleen EKP:lle.
Kysymyksessä on siis toimivallan siirto, joka olisi edellyttänyt perustuslain muutosta.
Eli tässäkin on kysymyksessä valtiopetos.

Eduskunnan pöytäkirjassa lukee, että presidentti Koiviston peukalon jälki on näkyvissä.

Maaliskuussa 1992 Koivisto allekirjoitti lakiesityksen Valtion vakuusrahaston perustamiseksi ja "eräiden muiden" lakien hyväksymiseksi.

Valtion vakuusrahasto oli laiton valtion budjetin ulkopuolinen rahasto. Se käy ilmi myös ko. lain johdantotekstistä.
Mutta hommat oli hoidettava laittomuuksilla, koska ETA-sopimuksen liite pankkienvakavaraisuuden nostamiseksi oli Suomea koskeva EY-määräys tulevaa EMU:a varten.

Käyttäjän MauriNygard kuva
Mauri Nygård

On melkomoista itsepetosta elää kuin emme olisi liittovaltiossa. Viimeistään EU:n perustuslaki eli Lissabonin sopimus sitä merkitsee. Itsenäisyys on siis vale, ja Seppo selitti, miksi tätä makaaberia juhlintaakin jatketaan.

Pykälä valtiosopimuksesta oli tehty tavanomaisia esim. kauppaa koskevia ei kovin tärkeitä asioita varten. Ei sitä pykälää oltu tarkoitettu tasavallan lopettamista varten. Päätöksessä jäsenyydestä ei siis sovellettu varsinaista perustuslain määräenemmistöä, vaan enemmistöä, joka on pienempi kuin jonkun yhdistyksen lopettamiseen vaaditaan.

Sinänsä eduskunnalla ei olisi ollut perustuslakimme mukaan lupaa luovuttaa kansalle kuuluvaa ylintä valtaa ulkomaille millään enemmistöllä.

EU:sta pääsee kyllä helposti eroon. EU:n perussopimuksessa on tarkat pykälät eroamisesta. Vaikka neuvotteluissa ei kaikista yksityiskohdista oltaisi päästy sopimukseenkaan, niin ero astuu voimaan viimeistään kahden vuoden kuluttua eroilmoituksen jättämisestä.

Eduskunta on rikkonot viime vuosinakin useaan otteeseen perustuslakiamme. Esim. juuri Lissabonin sopimuksen hyväksymisessä.

Ei se PS puolueena eroa halua, ei ole koskaan halunnutkaan. Media ja ihmiset haukkuvat aivan väärää puuta, kun Soinia EU-vastaiseksi moittivat. Nykyisellän PS on puolueena ukkosenjohdatin. Puolueen sisällä on kuitenkin näitä fiksuja ja moraaliltaan toisenlaisia jäseniä. Taitaa vain puolueen valloitus olla likimain yhtä epätoivoista kuin EU:n perinpohjainen muuttaminen. Minä aikoinaan väsyin muuttamaan Kepua, tutustuin perusteellisesti Soiniin ja valitsin Ipun.

Käyttäjän RaunoKujala kuva
Rauno Kujala

Suomi ja suomalaiset (suurinosa) elävät itsepetoksessa ja hallinto toimii petoksellisesti. Vallitsevan lainsäädännön mukaisesti -94 emme olisi voineet tehdä tämänkaltaista valtiopetosta. Tätä on nyt jatkettu yli 20 vuotta ja Suomi ei kykene vieläkään kohtaamaan todellisuutta. Nämä asiat eivät tule unohtumaan, päinvastoin nämä asiat ja niiden rehellinen läpikäyminen tulee voimistumaan satavarmasti. Tämä petoksellinen tila on loputtava.

Toimituksen poiminnat